Phát triển và chuyển giao các giải pháp ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực Xử lý nước

Vật liệu lọc

Than hoạt tính

Hạt nhựa trao đổi ION

Vật liệu khử săt, Mangan.

Muối hoàn nguyên.

Cát sỏi Lọc

Vật tư, thiết bị lọc.

Thiết bị diệt khuẩn.

Hóa chất.

Hoá chất xử lý nước

Hóa chất CIP màng RO

Hoá chất thí nghiệm

Hoá chất khác

Hoá chất chống cáu cặn

Phụ kiện đường ống.

Thiết bị tạo nước điện giải ion kiềm