Phát triển và chuyển giao các giải pháp ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực Xử lý nước

  • Cảm biến độ đục Inpro 8300 RAMS

    Chi tiết sản phẩm

    InPro 8300 RAMS Mettler Toledo thiết bị giám sát quang học và nhận dạng sản phẩm cho các ứng dụng ngành thực phẩm và đồ uống

  • Cảm biến độ đục bia InPro 8610i e / Inpro 8630i

    Chi tiết sản phẩm

    Cảm biến độ đục bia  Turbidity Sensors InPro 8610ie và Turbidity Sensors InPro 8630ie của Mettler Toledo cải tiến kết hợp công nghệ chính xác với thiết bị điện tử đo lường tiên tiến trong một đầu cảm biến nhỏ gọn và cung cấp các phép đo có độ tin cậy cao với chi phí lắp đặt giảm.