Phát triển và chuyển giao các giải pháp ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực Xử lý nước

 • Chất vệ sinh màng RO – KUM C113

  Chi tiết sản phẩm

   KUM-C113

   Toàn Diện

   Màng RO / UF

   Gốc acid

   Loại bỏ các muối vô cơ và kim loại bám trên bề mặt màng RO/UF

   20%

   20 lít / can

  Tình trạng hàng hoá: Sẵn hàng

 • Chất vệ sinh màng RO – KUM SD4

  Chi tiết sản phẩm

   KUM-SD4

   Toàn Diện

   Màng RO / UF

   Gốc bazơ

   Loại bỏ các muối hữu cơ và vi sinh trên bề mặt màng RO/UF

   30%

   20 lít / can

  Tình trạng hàng hoá: Sẵn hàng