Phát triển và chuyển giao các giải pháp ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực Xử lý nước

Vật liệu lọc

Than hoạt tính

Hạt nhựa trao đổi ION

Vật liệu khử săt, Mangan.

Muối hoàn nguyên.

Cát sỏi Lọc

Vật tư, thiết bị lọc.

Thiết bị đo.

Thiết bị diệt khuẩn.

Hóa chất.

Hoá chất xử lý nước

Hóa chất CIP màng RO

Hoá chất thí nghiệm

Hoá chất khác

Hoá chất chống cáu cặn

Phụ kiện đường ống.

Thiết bị điện giải nước Ion Kiềm

Máy điện giải nước ion kiềm OSG

Máy điện giải nước ion kiềm Trimion

Thiết bị đo Mettler Toledo

Cảm biến đo độ đục

Cảm biến đo Oxy hoà tan

Màn hình hiển thị Transmitter

Cảm biến đo PH/ORP

Cảm biến độ dẫn điện