Phát triển và chuyển giao các giải pháp ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực Xử lý nước

Công ty Toàn Diện tham gia triển lãm Vietfood&Beverage 2019