Phát triển và chuyển giao các giải pháp ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực Xử lý nước

 • Hạt nhựa trao đổi ion Lewatit S 6368 A

  Chi tiết sản phẩm

  Tên sản phẩm: Lewatit S 6368 A

   - Gốc ion: Cl-

   - Nhóm chức năng: amin bậc 4 /1

   - Dung lượng trao đổi:(min) 1.0 meq/ml

   - Pham vi PH: 0 -12

   - Ứng dụng: Khử màu đường

   - Xuất xứ: Lanxess

   Tình trạng hàng hoá: Sẵn hàng

 • Hạt nhựa trao đổi ion Lewatit MP 64 - Lanxess

  Chi tiết sản phẩm

  Tên sản phẩm: Lewatit MonoPlus MP64

   - Gốc ion: Cl-

   - Nhóm chức năng: amin bậc 3 /4

   - Dung lượng trao đổi:(min) 1.3 meq/ml

   - Pham vi PH: 0 -14

   - Xuất xứ: Lanxess

   Tình trạng hàng hoá: Sẵn hàng

 • Hạt nhựa trao đổi ion Tulision CH-90

  Chi tiết sản phẩm

  Tên sản phẩm: Tulision CH-90 Thermax

   - Gốc ion: Na+

   - Nhóm chức năngaxit Imino diacetic

   - Dung lượng trao đổi:(min) 2.0 meq/ml

   - Pham vi PH: 0 -14

   

   Tình trạng hàng hoá: Sẵn hàng

 • Hạt nhựa trao đổi ion T42Na

  Chi tiết sản phẩm

  Tên sản phẩm: Tulision T42 Na Thermax

   - Dạng Ion :H+ / Na+

   - Nhóm chức năng: Sulphonic

   - Dung lượng trao đổi (min): 1.8 meq/ml(H+) & 2.0 meq/ml(Na+)

   - Pham vi PH: 0 -14

  Tình trạng hàng hoá: Sẵn hàng

 • Hạt nhựa Ation M500 Lanxess

  Chi tiết sản phẩm

  Tên sản phẩm:Ation M500 Lanxess

   Dạng ION nguyên thủy:CL-

   Nhóm chức:Amin bậc 4 - nhóm 1

   Hình thái bên ngoài:Vàng, hơi đục

   Hệ số đồng nhất:1.1

   Tỉ trọng:690g/ml

   Dung lượng trao đổi:(min) 1.3 Eq/l

  Tình trạng hàng hoá: Sẵn hàng

   

 • Hạt nhựa S108H Lanxess

  Chi tiết sản phẩm

   Cation S108 Lanxess

   H+

   Acid Sulfonic

   tròn đều, nàu đen

   830g/l

   (min) 2.2 Eq/l

   Tình trạng hàng hoá: Sẵn hàng

 • Hạt nhựa trao đổi ION S1567 Lanxess

  Chi tiết sản phẩm

   

   Na+

   Acid Sulfonic

   Nâu đen

   1.1

   810g/l

   (min) 2.0 Eq/l

   Hotline 046 2916 117

 • Nhựa Anion M500 Lanxess

  Chi tiết sản phẩm

   Ation M500 Lanxess

   CL-

   Amin bậc 4 - nhóm 1

   Vàng, hơi đục

   1.1

   690g/ml

   (min) 1.3 Eq/l

   Hotline 046 2916 117

 • Hạt nhựa Lewatit TP260

  Chi tiết sản phẩm

   Lewatit TP260

   Na+

   Màu be, đục

   1.15

   3 eq/L

   740 g/l

 • Nhựa cation Purolite C100E

  Chi tiết sản phẩm

  Nhựa trao đổi cation

   C100E

   Anh

   0.42 - 1.25 mm

   25 lít/bao

 • Hạt nhựa anion Purolite A400

  Chi tiết sản phẩm

  Hạt nhựa trao đổi anion

   Purolite

   Anh

   A400

   1.3 eq/lít

   25 lít/bao