Phát triển và chuyển giao các giải pháp ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực Xử lý nước

 • Cảm Biến Oxy Hoà Tan Inpro 6850i

  Chi tiết sản phẩm

  DO Sensor InPro6850i/12/120 Mettler Toledo là cảm biến đo Oxy cho các điều kiện khử trùng.

 • Cảm Biến đo Oxy - Inpro6950i

  Chi tiết sản phẩm

  Sensor InPro 6950i của Mettler Toledo là cảm biến đo Oxy ở pha khí được thiết kế để đo khí oxy trong khí CO2 thu hồi trong ngành nấu rượu bia. 

 • Cảm Biến Oxy Hoà Tan Inpro 6960i

  Chi tiết sản phẩm

  Cảm biến Oxy hòa tan quang học Inpro 6960i Mettler Toledo cho ngành sản xuất bia rượu.Cảm biến Oxy quang học mức thấp InPro6960i của Mettler Toledo mang đến khả năng sẵn sàng vận hành cao, hiệu suất hàng đầu và bảo trì dễ dàng để đo lượng Oxy hòa tan trong các ứng dụng của nhà máy sản xuất bia rượu.

 • Cảm Biến Oxy Hoà Tan Inpro 6970i

  Chi tiết sản phẩm

  Cảm biến đo Oxy hòa tan InPro6970i Mettler Toledo cho ngành sản xuất bia rượu.

  Cảm biến công nghệ quang học đo Oxy hòa tan mức ppb InPro6970i mang đến khả năng sẵn sàng vận hành cao, hiệu suất hàng đầu và bảo trì dễ dàng để đo lượng Oxy hòa tan trong các ứng dụng của nhà máy sản xuất bia rượu.