Phát triển và chuyển giao các giải pháp ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực Xử lý nước

Tư vấn, thiết kế và lắp đặt hệ thống lọc nước sinh hoạt cho chung cư

1. Xử lý nước sinh hoạt cho khu chung cư, nhu cầu bức thiết.

Nhà chung cư, khu đô thị mới đang được xem là xu hướng trong quá trình đô thị hóa của Hà Nội nhằm giải quyết tình trạng thiếu nhà ở hiện nay. Nhưng một loạt các vấn đề liên quan, trong đó có chất lượng nước sinh hoạt của chung cư, khu đô thị mới, đang gây tâm lý lo ngại cho người dân.

Điệp khúc mất nước, rồi nước nhiễm bẩn, ô nhiễm… thường xuyên diễn ra ở các khu chung cư, khu đô thị mới. Tháng 6/2014, Bộ Y tế đã tiến hành kiểm tra, xét nghiệm chất lượng nước tại 16 nhà máy nước và 7 trạm cấp nước trên địa bàn Hà Nội. Tổng số mẫu lấy làm xét nghiệm là 196 mẫu, trong đó có 30 mẫu lấy tại các nhà máy, trạm cấp nước và 166 mẫu lấy tại các hộ gia đình. Kết quả phân tích các mẫu nước tại các cơ sở cấp nước tập trung cho các chỉ tiêu như màu sắc, mùi vị, độ đục đều đạt tiêu chuẩn cho phép. Tuy nhiên, có 5 chỉ tiêu một số mẫu không đạt gồm clo dư, amoni, permanganate, mangan tổng số và asen. Kiểm tra chất lượng nước tại hộ gia đình và khu đô thị cho thấy hàm lượng clo dư thấp hơn tiêu chuẩn cho phép.