Phát triển và chuyển giao các giải pháp ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực Xử lý nước

 • Màng lọc RO Lanxess - B400LE

  Chi tiết sản phẩm

  B400LE

  8 inch 

  năng lượng thấp

  99.5%

  34,8 m3/d

 • Màng lọc RO Lanxess - B085HF

  Chi tiết sản phẩm

  4 inch

  B085HF

  Cao áp, công suất cao

  99.5%

  8.9 m3/d

  Tình trạng hàng hoá: Sẵn hàng

 • Màng lọc RO Lanxess - B400 HF

  Chi tiết sản phẩm

  B400HF

  8 inch 

  Cao áp, công suất cao

  99.5%

  39.9 m3/d

  Tình trạng hàng hoá: Sẵn hàng

 • Màng lọc RO Lanxess - B085FR

  Chi tiết sản phẩm

   4 inch

   B085HF

   Cao áp, công suất cao

   99.5%

   8.9 m3/d

 • Màng RO GEwater AG400/AG90

  Chi tiết sản phẩm

   AG series

   Cao áp

   99.8 %

   9.1 m3/day

   41.6 m3/day

 • Màng RO AK400/AK90 GE-Water

  Chi tiết sản phẩm

  AK

   Thấp áp

   99.5 %

   8.7 m3/day

   41.6 m3/day