Phát triển và chuyển giao các giải pháp ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực Xử lý nước

Chi tiết dự án

Tên dự án: HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC NẤU BIA BẰNG CÔNG NGHỆ RO TỪ NGUỒN NƯỚC GIẾNG KHOAN

Địa chỉ: Mỹ Hào - Hưng Yên

Thời gian hoàn thành:  10/2020

Công suất:  Nước RO 15 m3/giờ

                     Nước làm mềm: 25m3/giờ

                     Nước sinh hoạt: 45m3/giờ

Chủ đầu tư: Công ty CP Hải Long Hưng Yên

Phạm vi: Tư vấn, thiết kế, cung cấp lắp đặt hệ thống xử lý nước nấu bia bằng công nghệ RO

Giới thiệu dự án