Phát triển và chuyển giao các giải pháp ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực Xử lý nước

Chi tiết dự án

Tên dự án: HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC GIẾNG KHOAN ĐẠT TIÊU CHUẨN NƯỚC LÀM MỀM

Địa chỉ: Hiệp Hoà - Bắc Giang

Thời gian hoàn thành:  11/2021

Công suất:  Nước làm mềm 10 -12 m3/h

Chủ đầu tư: Nhà máy Bia Vinaken

Phạm vi: Tư vấn, thiết kế, cung cấp lắp đặt hệ thống xử lý nước giếng khoan đạt tiêu chuẩn nước làm mềm cấp cho RO

Giới thiệu dự án