Phát triển và chuyển giao các giải pháp ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực Xử lý nước

Chi tiết dự án

Tên dự án: HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC RO CHO NẤU BIA 

Địa chỉ: Kiến An - Hải Phòng

Thời gian hoàn thành:  06/2021

Công suất:  Nước RO 25 m3/giờ

Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Bia Hà Nội - Hải Phòng

Phạm vi: Tư vấn, thiết kế, cung cấp lắp đặt hệ thống xử lý nước nấu bia bằng công nghệ RO

Giới thiệu dự án