Phát triển và chuyển giao các giải pháp ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực Xử lý nước

Chi tiết dự án

Tên dự án: HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC RO

Địa chỉ: Hiệp Hoà  - Bắc Giang

Thời gian hoàn thành:  10/2021

Công suất:  Nước RO 25 m3/giờ

Chủ đầu tư: Nhà máy Bia Vinaken

Phạm vi: Tư vấn, thiết kế, cung cấp lắp đặt hệ thống xử lý nước RO 

Giới thiệu dự án