Phát triển và chuyển giao các giải pháp ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực Xử lý nước

Chi tiết dự án

 

Tên dự án: HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC NẤU BIA BẰNG CÔNG NGHỆ RO

Địa chỉ: Khu CN Vân Phú - TP.Việt Trì - Phú Thọ

Thời gian hoàn thành: 03/2019

Công suất: 20 m3/giờ

Chủ đầu tư: Công ty CP bia Hà Nội  - Hồng Hà

Phạm vi: Tư vấn, lắp đặt cải tạo và nâng cấp hệ thống xử lý nước nấu bia bằng công nghệ RO

Giới thiệu dự án