Phát triển và chuyển giao các giải pháp ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực Xử lý nước

Chi tiết dự án

 

HỆ THỐNG XỬ LÝ THẨM THẤU NGƯỢC ( RO ) CHO NƯỚC NẤU BIA TỪ NGUỒN NƯỚC GIẾNG

 40 m3/hr

 Nhà máy bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh, Tp.Vinh , Nghệ An

 03/2017

 Nhà máy bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh, Tp.Vinh , Nghệ An

 Tư vấn, lắp đặt cải tạo và nâng cấp hệ thống xử lý nước nấu bia bằng công nghệ RO

Giới thiệu dự án