Phát triển và chuyển giao các giải pháp ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực Xử lý nước

Chi tiết dự án

 

HỆ THỐNG XỬ LÝ THẨM THẤU NGƯỢC ( RO ) DÙNG CHO NƯỚC NẤU BIA

 30 m3/hr

 Nhà máy bia VINAKEN - cụm công nghiệp Trung Đồng - Bắc Giang

 10/2016

 Nhà máy bia Vinaken

 Thiết kê, cung cấp và lắp đặt hệ thống xử lý nước nấu bia bằng công nghệ thẩm thấu ngược ( RO )

Giới thiệu dự án