Phát triển và chuyển giao các giải pháp ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực Xử lý nước

Chi tiết dự án

Tên dự án : Hệ thống xử lý nước RO cho dược phẩm Traphaco - Hưng Yên

Địa chỉ : Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên

Thời gian hoàn thành : Tháng 6/2018

Công suất : 2.000 lít /giờ

Chủ đầu tư : CÔNG TY TNHH TRAPHACO -HƯNG YÊN

Phạm vi : tư vấn, thiết kế, cung cấp, thi công và chuyển giao công nghệ.

Giới thiệu dự án