Phát triển và chuyển giao các giải pháp ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực Xử lý nước

Chi tiết dự án

Tên dự án: HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC GIẾNG KHOAN ĐẠT TIÊU CHUẨN NƯỚC CẤP RO VÀ  NƯỚC NẤU BIA 

Địa chỉ: 

Thời gian hoàn thành:  09/2019

Công suất: 60 m3/giờ

Chủ đầu tư:

Phạm vi: Tư vấn, thiết kế, cung cấp lắp đặt hệ thống xử lý nước giếng khoan công suất 60m3/hr

Giới thiệu dự án