Phát triển và chuyển giao các giải pháp ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực Xử lý nước

Chi tiết dự án

Tên dự án: Hệ thống xử lý nước làm đá từ nước giếng khoan bằng công nghệ trao đổi ion kết hợp màng RO

Công suất: 25m3/giờ

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc - TP. Hồ Chí Minh

Thời gian hoàn thành: Tháng 02/2019

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hồng Phúc

Phạm vi: Cải tạo, lắp đặt và chuyển giao công nghệ hệ thống xử lý nước giếng khoan

Giới thiệu dự án