Phát triển và chuyển giao các giải pháp ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực Xử lý nước

Chi tiết dự án

Tên công trình: Hệ thống xử lý nước RO 2 cấp và EDI trong sản xuất dược phẩm

Công suất: 500 lít / giờ

Địa chỉ: Khu CN Quang Minh - Đông Anh - Hà Nội

Thời gian hoàn thành: Tháng 6/2019

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Trang Ly

Phạm vi: Thiết kế, cung cấp, lắp đặt hệ thống xử lý nước RO 2 cấp & EDI

Giới thiệu dự án