Phát triển và chuyển giao các giải pháp ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực Xử lý nước

Chi tiết dự án

Tên dự án: Hạng mục xử lý nước RO 2 cấp - dự án CNC.02.DAPT/13

Công suất: 1.200 lít/ giờ

Địa điểm: Lô 38.2 - khu CN Quang Minh 1 - Mê Linh - Hà Nội

Thời gian hoàn thành: Tháng 8 /2018

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tư Vấn Y Dược Quốc Tế (IMC)

Phạm vi: Thiết kế, cung cấp, lắp đặt hệ thống xử lý nước RO 2 cấp

Giới thiệu dự án