Phát triển và chuyển giao các giải pháp ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực Xử lý nước

Chi tiết dự án

 

Tên công trình: HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC RO + MULTISTEP CHO DƯỢC MEDIPLANTEX

Công suất: 2m3 / giờ

Địa chỉ: Nhà máy Thôn Trung Hậu - Tiền Phong - Mê Linh - Hà Nội

Thời gian hoàn thành: Tháng 02/2018

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex

Phạm vi: Tư vấn, thiết kế, cung cấp và thi công cải tạo, nâng cấp hệ thống XLN sử dụng công nghệ RO 

Giới thiệu dự án