Phát triển và chuyển giao các giải pháp ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực Xử lý nước

Chi tiết dự án

 

Dự án: Hệ thống xử lý nước RO công nghiêp - nhà máy luyện đồng Lào Cai

Công suất: 40m3/giờ

Địa điểm: Khu công nghiệp Tằng Loỏng - Lào Cai

Thời gian hoàn thành: Tháng 11/2018

Chủ đầu tư: Công ty CP Bateco Việt Nam

Phạm vi: Thiết kế, cung cấp, lắp đặt hệ thống xử lý nước RO công suất 40m3/giờ

Giới thiệu dự án