Phát triển và chuyển giao các giải pháp ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực Xử lý nước

Chi tiết dự án

Dự án: Hệ thống xử lý nước tái sử dụng từ nước thải công nghiệp

Công suất: 4.000m3/ngày

Địa điểm: Mỏ Than Khe Chuối - Đông Triều  - Quảng Ninh

Thời gian hoàn thành: Tháng 11/2020

Nhà thầu chính: Công ty TNHH  Trường Giang

Phạm vi: Thiết kế, cung cấp, lắp đặt hệ thống xử lý nước tái sử dụng công suất 4000m3/ngày

Giới thiệu dự án