Phát triển và chuyển giao các giải pháp ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực Xử lý nước

Chi tiết dự án

 

Dự án: HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT RO 

Công suất: 6 m3/ giờ

Địa chỉ: 230 Nguyễn Văn Đâu - Bình Thạnh - TP.Hồ Chí Minh

Thời gian hoàn thành: Tháng 10/2018

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hồng Phúc

Phạm vi: Thiết kế , cung cấp, lắp đặt và chuyển giao công nghệ hệ thống xử lý nước uống tinh khiết RO

Giới thiệu dự án