Phát triển và chuyển giao các giải pháp ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực Xử lý nước

Chi tiết dự án

 

Dư án: HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI BẰNG CÔNG NGHỆ RO

Công suất:  12m3/giơ

Địa chỉ: Khu CN Nguyên Khê - Đông Anh - Hà Nội

Thời gian hoàn thành: Tháng 09/2019

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Avia

Phạm vi: Thiết kế, cung cấp, lắp đặt hệ thống xử lý nước uống tinh khiết RO

Giới thiệu dự án